leptodactylous

leptodactylous
\\| ̷ ̷ ̷ ̷|daktələs\ adjective
Etymology: lept- + -dactylous
: having slender toes

leptodactylous birds

* * *

/lep'teuh dak"teuh leuhs/, adj.
having slender toes or fingers.
[1860-65; LEPTO- + -DACTYLOUS]

* * *

leptodacˈtylous adjective
Slender-toed
• • •
Main Entry:lepton

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Leptodactylous — Lep to*dac tyl*ous ( [u^]s), a. Having slender toes. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • leptodactylous — [lep΄tədak′tə ləs] adj. [ LEPTO + DACTYL + OUS] having slender toes, as some birds …   English World dictionary

  • leptodactylous — /lep teuh dak teuh leuhs/, adj. having slender toes or fingers. [1860 65; LEPTO + DACTYLOUS] * * * …   Universalium

  • leptodactylous — adjective Having fine, slender toes or fingers …   Wiktionary

  • leptodactylous — Having slender fingers. [lepto + G. daktylos, finger] * * * lep·to·dac·ty·lous (lep″to dakґtə ləs) [lepto + dactyl + ous] having slender digits …   Medical dictionary

  • leptodactylous — adj. having thin toes …   English contemporary dictionary

  • leptodactylous — lep·to·dac·ty·lous …   English syllables

  • leptodactil — LEPTODACTÍL, Ă adj. cu degetele de la mâini şi picioare subţiri şi alungite. (< engl. leptodactylous) Trimis de raduborza, 15.09.2007. Sursa: MDN …   Dicționar Român

  • lepto- — [lep′tō, lep′tə] [Gr lepto < leptos, thin: see LEPTON1] combining form thin, fine, slender [leptodactylous]: also, before a vowel, prefix combining form lept …   English World dictionary

  • leptodactyl — adj. & n. adj. having long slender toes. n. a bird having these. * * * I. | ̷ ̷ ̷ ̷|daktəl adjective Etymology: New Latin leptodactylus, from lept + dactylus (from Greek daktylos dactylous : leptodactylous II. noun …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”